WIJKRAADAVOND VEILIGHEID – RISICO’S – MILIEUASPECTEN BIJ CALAMITEITEN

Steeds meer bedrijvigheid in een voller wordend gebied. Bedrijventerreinen en woonwijken groeien meer en meer naar elkaar toe.

Uiteraard uitstekend voor de economie, maar wat als er zich een calamiteit voordoet. Hoe is het gesteld met de veiligheid voor omwonenden. Welke risico’s doen zich voor en wat heeft dat voor een invloed op de omgeving en het milieu.

De branden bij Autobedrijf Muntstad en Transportbedrijf Goes op bedrijventerrein Oudenrijn vorig jaar hadden een grote impact op de directie omgeving en haar bewoners. En ondanks alle veiligheidsmaatregelen bij BASF, blijft dit bedrijf een bron van zorg bij de omwonenden.

De Wijkraad van Vleuten–De Meern organiseert een informatieavond voor alle inwoners van De Meern en Vleuten en alle overige belangstellenden over veiligheid, risico’s en milieuaspecten in geval van calamiteiten.

Voor deze avond zijn vertegenwoordigers van voornoemde bedrijven ook uitgenodigd. De provincie wordt vertegenwoordigd door mevrouw Van de Lagemaat.  

De wijkraad nodigt u van harte uit bij deze informatieavond aanwezig te zijn.

Maandag, 26 juni in De Schalm, Oranjelaan 10 in De Meern van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.

 

VarNWS.nl 16 maart 2017

NIEUWS Rotonde Haarzuilens toch op tijd klaar

HAARZUILENS > Er was genoeg te doen over de nieuwe rotonde op de kruising Schoolstraat-Thematerweg. De wijkraad was boos over het gebrek aan overleg en het feit dat de rotonde niet op tijd klaar zou zijn bij de bouw van de nieuwe wijk En dat zou problemen opleveren met de afwikkeling van het verkeer in het gebied. De rotonde is een van de maatregelen van de gemeente tegen het sluipverkeer en hardrijders door Vleuten en omgeving.

Ook het CDA trok aan de bel met een reeks vragen aan het college. ‘De rotonde zelf is op zich een verstandige maatregel, maar voor bewoners is onduidelijk hoe hun woningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Die zorgen gelden ook voor het bouwverkeer dat voor de aanleg van Haarzicht dezelfde wegen moet gaan gebruiken, maar nu via Haarzuilens zal moeten rijden’, aldus Sander van Waveren. ‘Klopt het dat de rotonde klaar had moeten zijn voor de start van de bouw? Waarom is dat niet gehaald? De wijkraad en bewoners zijn ook kritisch, omdat niet goed en niet snel op de zorgen wordt gereageerd. Het college heeft aangegeven extra te investeren in communicatie bij verkeersprojecten. Is dat bij dit project ook gebeurd? Hoe beoordeelt het college zelf het overleg en de informatievoorziening naar bewoners?, zo wilde Sander van Waveren, fractievoorzitter CDA, weten. En e ris antwoord dat tot enige tevredenheid stemt. ‘Kort samengevat: de rotonde is klaar voordat de bouw van Haarzicht begint en het college gaat heel goed en vaak met omwonenden praten, echt waar deze keer. We houden het in de gaten’, aldus Sander van Waveren, fractievoorzitter CDA:. De aanleg moet dus al snel beginnen, maar de precieze datum is nog niet bekend.

Er komt herrie in Haarzuilens!

Er komt herrie in Haarzuilens!

 

Het wordt steeds gekker.

Vlak voor de kerstdagen heeft de Wijkraad Vleuten-De Meern een brandbrief gestuurd aan de wethouders Geldof en Van Hooijdonk over hun grote zorg betreffende de rotonde Schoolstraat-Thematerweg. Al bijna twee jaar hamert de wijkraad er bij de gemeente op dat die rotonde moet zijn aangelegd voordat de eerste schop de grond in gaat voor Haarzicht. De projectontwikkelaar van deze nieuwbouwwijk (550 woningen en een groot schoolcomplex) heeft aangekondigd dat dit voorjaar begonnen wordt met het bouwrijp maken van de Haarzicht-percelen. Dat is over een kleine drie maanden!

 

De aanleg van de rotonde schijnt nu op zijn vroegst in oktober 2017 van start gaan. Tijdens die aanleg is het kruispunt Schoolstraat-Thematerweg gedurende minimaal 3-4 maanden voor alle autoverkeer afgesloten. Hoe de bewoners van de Schoolstraat en de Smalle Themaat dan hun huis kunnen bereiken, is nog ‘een onderwerp van studie’. En de inwoners van Haarzuilens kunnen gedurende die periode alleen via Kockengen hun dorp in en uit komen. Dat werkt bijvoorbeeld“fantastisch “ voor de Christmas Fair op het kasteel en voor de dagelijkse inkoop bij de winkeliers in Vleuten.

 

Dinsdag 14 februari ’17 had een afvaardiging van de wijkraad een afspraak met wethouder Van Hooijdonk over deze kwestie. (Zij had gereageerd op de ingezonden brandbrief om hier in januari op terug zou komen.) Deze afspraak was dus bijna zeven weken na de bovengenoemde brandbrief. Helaas had de wethouder gekozen voor andere prioriteiten en vaardigde zij haar ambtenaren af met “verkeer”in de portefeuille. Deze ambtenaren konden helaas geen enkele toezegging doen. Op de geuite bezorgdheid dat al het bouwverkeer bij gebrek aan kruising toch niet over de Brink, of de stilte wegen Joostenlaan en bochtdijk konden rijden, had men geen antwoord of alternatief. Eén van de aanwezige wijkraadsleden voorspelde dat beide opties zouden resulteren in wegblokkades en oproer bij bewoners van Haarzuilens en bij alle natuurgroeperingen.

 

Van wethouder Geldof ontving de wijkraad overigens geen enkele reactie op de brandbrief van december.

 

Wijkraden zijn in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan B&W en klankbord te zijn voor de bewoners van de wijk die zij vertegenwoordigen in de communicatie met B&W. Wij zullen het indienen van bezwaren dan ook stimuleren aan de bewoners van Haarzuilens en allen die last krijgen van gebrek aan doorgang door de afsluiting van de kruising / toegangsweg naar Haarzuilens en de A2.

 

Conclusie van Wijkraad Vleuten-De Meern: het dorp Haarzuilens dreigt de dupe te worden van ambtelijke traagheid, besluiteloosheid en gebrek aan overzicht.