Er komt herrie in Haarzuilens!

Er komt herrie in Haarzuilens!

 

Het wordt steeds gekker.

Vlak voor de kerstdagen heeft de Wijkraad Vleuten-De Meern een brandbrief gestuurd aan de wethouders Geldof en Van Hooijdonk over hun grote zorg betreffende de rotonde Schoolstraat-Thematerweg. Al bijna twee jaar hamert de wijkraad er bij de gemeente op dat die rotonde moet zijn aangelegd voordat de eerste schop de grond in gaat voor Haarzicht. De projectontwikkelaar van deze nieuwbouwwijk (550 woningen en een groot schoolcomplex) heeft aangekondigd dat dit voorjaar begonnen wordt met het bouwrijp maken van de Haarzicht-percelen. Dat is over een kleine drie maanden!

 

De aanleg van de rotonde schijnt nu op zijn vroegst in oktober 2017 van start gaan. Tijdens die aanleg is het kruispunt Schoolstraat-Thematerweg gedurende minimaal 3-4 maanden voor alle autoverkeer afgesloten. Hoe de bewoners van de Schoolstraat en de Smalle Themaat dan hun huis kunnen bereiken, is nog ‘een onderwerp van studie’. En de inwoners van Haarzuilens kunnen gedurende die periode alleen via Kockengen hun dorp in en uit komen. Dat werkt bijvoorbeeld“fantastisch “ voor de Christmas Fair op het kasteel en voor de dagelijkse inkoop bij de winkeliers in Vleuten.

 

Dinsdag 14 februari ’17 had een afvaardiging van de wijkraad een afspraak met wethouder Van Hooijdonk over deze kwestie. (Zij had gereageerd op de ingezonden brandbrief om hier in januari op terug zou komen.) Deze afspraak was dus bijna zeven weken na de bovengenoemde brandbrief. Helaas had de wethouder gekozen voor andere prioriteiten en vaardigde zij haar ambtenaren af met “verkeer”in de portefeuille. Deze ambtenaren konden helaas geen enkele toezegging doen. Op de geuite bezorgdheid dat al het bouwverkeer bij gebrek aan kruising toch niet over de Brink, of de stilte wegen Joostenlaan en bochtdijk konden rijden, had men geen antwoord of alternatief. Eén van de aanwezige wijkraadsleden voorspelde dat beide opties zouden resulteren in wegblokkades en oproer bij bewoners van Haarzuilens en bij alle natuurgroeperingen.

 

Van wethouder Geldof ontving de wijkraad overigens geen enkele reactie op de brandbrief van december.

 

Wijkraden zijn in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan B&W en klankbord te zijn voor de bewoners van de wijk die zij vertegenwoordigen in de communicatie met B&W. Wij zullen het indienen van bezwaren dan ook stimuleren aan de bewoners van Haarzuilens en allen die last krijgen van gebrek aan doorgang door de afsluiting van de kruising / toegangsweg naar Haarzuilens en de A2.

 

Conclusie van Wijkraad Vleuten-De Meern: het dorp Haarzuilens dreigt de dupe te worden van ambtelijke traagheid, besluiteloosheid en gebrek aan overzicht.

 

Informatiemarkt ontwikkelingen Centrum De Meern

Op zaterdag 10 december organiseert de wijkraad Vleuten-De Meern, samen met de gemeente en betrokken partijen, een informatiemarkt over de ontwikkelingen in het centrum van De Meern.
Tijdens deze inloopochtend kunnen bewoners zich laten bijpraten over de ontwikkelingen in het gebied rondom de Meern.

De informatiemarkt is op zaterdag 10 december van 10.00 – 12.00 uur in De Marekerk op de Zandweg 126.

In 2012 werd met De Meern conferentie een nieuwe impuls gegeven aan de vastgelopen plannen voor de ontwikkeling van het centrum van De Meern en het Mereveldplein. Samen met bewoners is gewerkt aan haalbare plannen voor de toekomst. Er zijn zichtbare resultaten geboekt: de aanleg van een dorpstuin, de verbreedde Meernbrug, de sloop van Rhenomare en het nieuwe winkelcentrum op het Mereveldplein.
Een aantal ontwikkelingen zijn (nog) niet zichtbaar. Daarom heeft de Wijkraad Vleuten-De Meern verschillende betrokken (markt)partijen en projectleiders vanuit de gemeente gevraagd u te informeren over de laatste stand van zaken in de verschillende deelgebieden.

Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 10 december.
Aanmelden kan via secretariaat@wijkraadvleutendemeern.nl (is niet verplicht)

Wijkgesprek voor ouderen in Vleuten en Haarzuilens

De Wijkraad Vleuten – De Meern organiseert woensdag 2 november in de Theaterzaal in de Schakel van 14:00 – 16:00 uur een wijkgesprek over wijkverpleging en –verzorging in Vleuten en Haarzuilens. Het buurtteam en het wijkteam ‘Verpleging en Verzorging’ zijn ook aanwezig.

 

Programma:

Op het programma staan een korte kennismaking met Ruben Snoeren van het buurtteam Vleuten en met de dames Ineke Diemer en Lotte Dams van het wijkteam Verpleging en Verzorging in Vleuten. Zij zullen vertellen over hun werkzaamheden in de wijk. Aansluitend zal het wijkgesprek plaatsvinden onder leiding van wijkraadslid Janneke Kieft. Het doel van het gesprek is om te horen wat er speelt op het gebied van wijkverpleging en – verzorging. Ook wil de wijkraad met de wijkteams en ouderen uit de wijk verkennen welke verbeteringen voor senioren kunnen worden gehaald.

Het gesprek is in eerste instantie bedoeld voor ouderen in Vleuten en Haarzuilens, maar andere (ouderen) belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom.

 

De Wijkraad nodigt belangstellenden van harte uit om aanwezig te zijn bij deze avond. Aanmelden kan via: info@wijkraadvleutendemeern.nl

verslag wijkraadgesprek 2 nov