Wijkraad adviseert politiek met 10 puntenplan

De wijkraad heeft de politieke partijen, die deze zomer druk bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen in maart 2014, een 10-puntenplan gestuurd.

De huidige wijkwethouder, Gilbert Isabella, heeft al zeer enthousiast gereageerd op de tien punten. Hij wil, mocht hij opnieuw terugkomen als wethouder, hard meewerken om de punten tot een succes te maken.

10 puntenplan 2014-2018 wrvdm

Wijkraad vergadering Haarzuilens in buitenlucht

Dinsdag 16 juli vergaderde de nieuwe wijkraad Vleuten – de Meern voor het eerst buiten! Op de Brink in Haarzuilens.

Het werd een gedenkwaardige vergadering. De bewonersvereniging ‘Hoor de Haar’ deed een inleiding over diverse onderwerpen (recreatiedruk, fietspaden, oprukkend Haarzicht, de beleefboerderij en de historische waarde van de Brink).

Op elke inleiding (die soms verwaaiden in de buitenlucht en de muziek van het eindfeest van groep 8) kwamen gelijk vragen van de aanwezigen. Gelukkig waren er ook vertegenwoordigers van de gemeente, van de ontwikkelaar AM (Haarzicht), Natuurmonumenten en van de beleefboerderij aanwezig. Vragen konden dus gelijk worden beantwoord.

Zo konden de jonge ondernemers van de geitenboerderij de angst voor Q-koorts wegnemen. Bewoners werden ook uitgenodigd mee te denken met Haarzicht. Natuurmonumenten heeft de percelen voor het benodigde fietspad al ter beschikking gesteld.

De wijkraad was heel erg blij met de belangstelling en ook al wonen er slechts 450 mensen in Haarzuilens, het werd een onvergetelijke avond. Halverwege werden we nog getrakteerd op een echte traditie; de kinderen van groep 8 van de basisschool werden door hun ouders in een kruiwagen een rondje om de Brink gereden. Zij mogen niet meer op het schoolplein komen.

Het Wapen van Haarzuilens verzorgde de unieke vergaderopstelling.

Van de vergadering is zelfs een film gemaakt. Deze vindt u hier: http://hyv.es/hYT4NJ

Advies wijkraad over verkeer de Meern

Vandaag heeft de wijkraad een ongevraagd advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Het advies gaat over de verkeersveiligheid op en rondom de geplande hoofdfietsroute op de Zandweg in de Meern. Zie ook paragraaf ‘adviezen’ onder hoofdstuk wijkraad.

20130701-01_WR advies Verkeersveilige herinrichting Zandweg