Wijkraad november: historie en museum

K5519_04aDe wijkraad van dinsdag 19 november stond geheel in het teken van de geschiedenis van de wijk.

Het is goed om te weten waar de wijk vandaan komt. Er hebben Romeinen geleefd en de diverse dorpskernen clusterden steeds groter totdat ze zelfs door de gemeente Utrecht werden ingelijfd. De samensteller van het boek ‘van Vicus tot Vinex’ Kees Rasch vertelde over de ontwikkeling van de wijk door de eeuwen heen. Er hebben maar liefst 15 kastelen gestaan. En het is logisch dat de grond rond sommige huizen in de Vinex zo verzakken, ze staan precies in de loop van de oude Rijn.

Erik Graafstal, de stadsarcheoloog. Hij vertelde erg bevlogen over de Romeinse vondsten en hoe deze in het nieuwe museum Castellum Hoge Woerd straks worden tentoongesteld. Hij vind dat de Romeinse historie nog wel wat meer zichtbaar mag worden gemaakt bovengronds. Heel bijzonder was zijn mededeling dat in de strook naast het toekomstig museum Castellum waarschijnlijk nog grote hoeveelheden vondsten in de grond klaar liggen om ontdekt te worden. Waarom worden deze dan niet opgegraven? Geld.

Het was een bijzondere wijkraad bijeenkomst. Weer eens een andere dan anders.