Verkiezingen maart 2014

Hieronder staan een aantal standpunten van de verschillende Utrechtse partijen die 19 maart meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Wijkraad Vleuten De Meern heeft in de zomer een 10 puntenplan voorgelegd aan de partijen. Wij hebben de programma’s doorgenomen op deze 10 punten en daar waar ze zijn opgenomen hieronder vermeld. De partijen hebben ook veel andere punten voor de wijk Vleuten De Meern opgenomen. Wij hebben ons hier voornamelijk beperkt tot de punten, die overlap hebben met de punten uit ons 10puntenplan. Natuurlijk is het niet mogelijk om alle (politieke) woordkeuzes altijd correct te interpreteren, dus wij adviseren u om zelf nog naar de partijprogramma’s te kijken.

1 GROENLINKS
+ niet bouwen in Rijnenburg voor de komende 10 jaar
+ zelfbeheer van buurthuizen weer mogelijk maken
+ wijkgerichte budgetten voor cultuur (kunst/koren)
+ Leidsche Rijn krijgt een eigen cultureel centrum
+ meer aandacht voor wijkservicecentra voor ouderen
tramverbinding naar Leidsche Rijn

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
+ eigen culturele voorziening in Leidsche Rijn
+ investeren in huisvesting
+ ambtenaren moeten dichter bij de mensen opereren, meer de situatie zelf bekijken
+ er moet een verkeersveiligheidsplan voor Vleuten komen
+ doorontwikkelen in De Meern, in portefeuille van een Wethouder opnemen
+ voorzieningen voor de leeftijd 12-18 uitbreiden
+ goede parkeervoorzieningen bij parken en recreatiegebieden
+ gesprekken voeren met ouderen over de behoeften over zorg, wonen en welzijn.
+ geluidswal bij de A2 voor Haarzicht/Haarrijnse plas
+ meer levensloopbestendige woningen
+ politiebureau moet 24 uur open

3 Democraten 66 (D66)
+ betrekken van bewoners bij beleid, plannen en uitvoering
+ snelheid in de bouw van Centrum De Meern
+ In Vleuten-DeMeern dienen ververschillende verkeerssituaties opgelost te worden
+ investering in (sport)voorzieningen en wegnemen van belemmeringen
+ realisatie van horeca en voorzieningen hebben prioriteit
+ buurtteams dichtbij de mensen en keukentafelgesprekken
+ woonvormen stimuleren waardoor ouderen meer in de buurt kunnen blijven wonen
+ de gemeente moet zichzelf verbeteren om de bewoners meer mee te laten praten over de plannen die hun raken
+ leefbaarheidsbudget ombouwen voor wijkinitiatieven

4 VVD
+ het nieuwe centrum van De Meern is in de volgende collegeperiode af is.
–  leefbaarheidsbudget afschaffen
+  (openingstijden) bieb Vleuten terug
+ wachtlijsten bij sportvoorzieningen terugdringen
+  cultuurbudget voor VDM versterken (3de stadsschouwburg in LR)
+  verlichting op Europaweg naast Maximapark, sanitaire voorzieningen
+  geluidswal bij Veldhuizen (A12) doortrekken richting Harmelen

5 CDA
+ Uiterlijk in 2015 gaat voor het Centrum van De Meer de schop de grond in voor een nieuw centrum.
+ veiligere fietsroutes, bijv. Kruising hoofdfietsroute Zandweg-Meerndijk en Zandweg-Regenboogbrug
+ Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn verdienen permanente aandacht van de politie. De politiecapaciteit is nu namelijk onvoldoende.
+ De gemeente gaat in samenwerking met sportverenigingen werken aan de bestrijding van wachtlijsten bij sportverenigingen en een efficiënter gebruik van sportvelden
+ meer parkeergelegenheden bij scholen, sportvoorzieningen
+ meer verantwoordelijkheiden bij de wijken Vleuten De Meern en Haarzuilens

6 SP (Socialistische Partij)
+ meer blauw op straat
+ stimuleren de Utrechtse jeugd om te gaan sporten, daarvoor worden wachtlijsten weggewerkt.

7 ChristenUnie
+ Het advies van de wijkraad Vleuten – de Meern om het politiebureau 24-uur per dag te openen wordt serieus onderzocht.
+ behoud en intensivering van keukentafelgesprekken en Eigen Kracht Conferenties. Waar • nodig ondersteuning aan kwetsbare burgers bij het voeren van keukentafelgesprekken.
+ investeringen in sport en cultuur met name ten goede laten komen aan jongeren en mensen • die anders niet of nauwelijks met sport en cultuur in aanraking (kunnen) komen

8 Basis Inkomen Partij (BIP)
–  algemeen programma, geen VDM-standpunten

9 ONSUTRECHT
– geen programma 13 kernpunten
+ voorstander van verhoging van aantal BLAUW op STRAAT

10 OPA Utrecht (Ouderen Politiek Actief)
–  algemeen manifest, geen VDM-standpunten

11 Student & Starter
–  algemeen programma, geen VDM-standpunten

12 Stadsbelang Utrecht
+ Nu starten met de realisatie van de plannen voor De Meern, oplevering binnen deze raad­speriode.
+ De verkeersproblematiek in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn wordt opgelost in samenspraak met de Wijkraden, bewonersgroepen en ondernemers.
+ De Oude Rijn / Leidsche Rijn krijgt kanostoepen en aanlegsteigers voor roei- en fluisterboten
+ Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn verdienen een permanent bemand politiebureau.
+ het veiliger maken van de HOV-baan in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.

13 Partij Vrij Utrecht (PVU)
+ Politieagenten meer weg achter bureau en de straat op
+ Meer voorzieningen in Leidsche Rijn

14 Nederland Duurzaam
+ bewoners van dorpen Vleuten, De Meern en de wijk Leidsche Rijn moeten inspraak hebben aangaande besluiten omtrent het voorzieningenniveau en ruimtelijke inrichting van hun dorp

15 Libertarische Partij (LP)
–  algemeen programma, geen VDM-standpunten

16 Ouderen Partij Utrecht (OPU)
+politie meer op straat (24×7)
+Meer vitaliteit in Leidse Rijn, dat wil zeggen meer horeca, meer sport, meer amusement, meer leefbaarheid.

17 Partij voor de Dieren
–  algemeen programma, geen VDM-standpunten
– geen uitbreiding van de parkeerplekken bij de recreatiegebieden
+ stimuleert de bouw van meergeneratiewoningenzodat jongeren met een beperking of ouderen zelfstandig kunnen wonen met hulp van hun familie.