Wijkraad 16 juni – Wijkraad VDM in gesprek met … de wijk

(Café De Don, Meerndijk 18, De Meern     tijdstip 20u00 – 22u00)

De wijkraad Vleuten – De Meern wil in gesprek met het verenigingsleven in de wijk. Daarom nodigt de wijkraad bestuursleden van verenigingen uit om zich aan te melden voor een bijeenkomst op 16 juni.

Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor bewoners van Vleuten -De Meern.

Weten wat er speelt is voor een Wijkraad geen sinecure. Op het schoolplein, in de bieb, bij sportverenigingen komen alle leden van de wijkraad buurt- en wijkgenoten tegen en horen ze wat bewoners bezig houdt. In gesprek met de wijkmanager worden de signalen die bij het wijkservicecentrum binnenkomen en de gemeenteprojecten doorgenomen. Via twitter of uit de krant worden de onderwerpen die bewoners interesseren gevolgd.

Kortom, die signalen pikken we als wijkraad zo goed mogelijk op en vertalen we elk jaar in een aantal prioriteiten en indien nodig, adviezen aan het college van Burgemeesters en Wethouders van Utrecht. Daarnaast ziet de wijkraad ook als taak voor zichzelf om lokale problematiek te agenderen en een platform te bieden voor zaken die de bewoners in de wijk aangaan.

Op 16 juni a.s. wil de Wijkraad graag in gesprek gaan met bewonerscommissies en bewonersverenigingen uit alle delen van Vleuten, de Meern en Haarzuilens. We zien dat bewonerscommissies vaak actief worden rondom een bepaald thema of bij het ontstaan van de buurt. Graag willen we onze prioriteiten en werkwijze delen met de wijkbewonerscommissies, zodat we elkaar goed kunnen aanvullen en versterken. Daarnaast willen we input vergaren ten aanzien van thema’s die spelen. Tenslotte willen we ook bewonerscommissies/bewonersverenigingen in staat te stellen met elkaar in gesprek te gaan.

We zullen, op basis van een lijst die ons door het Wijkservicecentrum ter beschikking wordt gesteld, alle bewonerscommissies uitnodigen. Mogelijk is de lijst echter niet volledig of wordt om andere redenen niet iedereen bereikt. Hierbij dan ook de hartelijke uitnodiging aan bewonerscommissies om zich bij ons aan te melden voor de avond (per email: secretariaat@wijkraadvleutendemeern.nl)

Vermeld bij aanmelding om welke bewonerscommissie het gaat, aantal personen en vermeld ook, indien mogelijk, of de bewonerscommissie specifieke onderwerpen met de aanwezigen wilt delen. Op grond hiervan stellen wij dan een programma samen voor die avond.

Uiteraard zijn juist ook de bewoners uit de wijken Vleuten, de Meern en Haarzuilens van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

notulen wijkraad 16 juni 2014