17 november Wijkraadbijeenkomst – thema verkeer, De Schakel

Verleden jaar heeft Wijkraad Vleuten De Meern een avond met als thema verkeer gehouden. Die avond zijn er veel verkeersknooppunten besproken en uiteindelijk via een advies ingediend bij het College.

Advies ingediend door de wijkraad:  advies_verkeersknooppunten

Reactie van College: BenW_Antwoordbrief_advies_Wijkraad_VdM_Verkeersveiligheid

17 november (20u00) willen we met de bewoners van de wijk Vleuten De Meern en andere belangstellenden in De Schakel met de gemeente bespreken wat er terecht is gekomen van de gemelde verkeersknooppunten. Verkeersdeskundigen van de gemeente zijn die avond aanwezig.

U kunt voor deze avond ook uw verkeersknooppunt, welke u verbeterd wilt zien, aan ons doorgeven. Vermeld hierbij
uw naam,
het verkeersknooppunt (met veel details bijv. straat, kruising, huisnummer),
wat er nu fout gaat en
vooral hoe het beter kan,
en of u die avond er zelf ook bij bent.

U kunt een email sturen met deze gegevens naar secretariaat@wijkraadvleutendemeern.nl

presentatie gemeente: Presentatie wijkraad Vleuten-De Meern (2014_11_17)

Notulen Wijkraad VdM 17 nov 2014