Resultaten wijkraadpleging woensdag 18 feb 2015 20.00

Op 18 februari 2015 zullen de gezamenlijke wijkraden van Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern de resultaten presenteren van de wijkraadpleging die in december 2014 is gehouden in beide wijken. Ruim 1000 bewoners uit beide wijken vulden de vragenlijst in. In de vragenlijst werd onder andere gevraagd naar tevredenheid met voorzieningen zoals scholen, winkels, recreatie, sport en cultuur. Ook werd gevraagd naar de tevredenheid met  de wijken Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern en de deelwijken daarbinnen. Waar liggen de verschillen en de overeenkomsten?  Betrokkenen en geïnteresseerden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in Brouwerij Maximus voor de presentatie en een aanvullende borrel. Uiteraard zal er ruimte zijn voor vragen en een discussie.

20.00uur, Brouwerij Maximus, Pratumplaats 2A, Maximapark.

Rapportage Wijkraadpleging Vleuten-De Meern 2014-2
Vergelijking Wijkraadpleging Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 2014-1
Presentatie Wijkraadpleging LR en VdM-3
Vragenlijst Wijkraadpleging LR en VDM 2014-3
de resultaten van Wijkraad Leidsche Rijn vindt u op http://www.wijkraadleidscherijn.nl/
notulen volgen nog.

Wijkraadbijeenkomst Buurtteams VDM

De wijkraad Vleuten-De Meern nodigt alle inwoners uit voor een informatieavond over buurtteams. Er zijn in Vleuten-De Meern buurtteams voor Jeugd en Gezin en voor Sociale problemen. Op deze informatieavond zijn leden van beide buurtteams aanwezig.

Sinds 1 januari 2015 staan de buurtteams klaar voor vragen en problemen die U zelf niet meer zo goed kunt oplossen. Zoals vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. Ieder buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel ervaring. Zij werken nauw samen met scholen, consultatiebureaus, huisartsen en wijkverpleging. Zij zijn het primaire aanspreekpunt voor u of uw gezin. Ook als er meer problemen spelen. De buurtteammedewerker gaat in eerste instantie een gesprek met u aan om te kijken of u er samen uit kunt komen.

De bijeenkomst wordt gehouden op 26 januari om 20.00 uur in de Pijler, Bovenpolder 50 in de wijk Veldhuizen.

Presentatie Buurtteams Vleuten de Meern januari

verslag 26 jan 2015 Buurtteams moeten nog aan bekendheid winnen