Wijkraadavond Verkeersveiligheid rond (basis)scholen 17 november 19u45

De Wijkraden van Vleuten de Meern en Leidsche Rijn organiseren op 17 november gezamenlijk een wijkraadavond over het onderwerp verkeersveiligheid rond scholen.

De wijkraden krijgen regelmatig klachten en vragen over de verkeersonveilige situaties rondom basisscholen. Het gaat dan met name om verkeersonveilige situaties als gevolg van de drukte rondom scholen tijdens het halen en brengen van kinderen. De inrichting rondom scholen en het gedrag van verkeersdeelnemers worden daarbij vaak genoemd als oorzaken. In veel gevallen zijn scholen en ouders (al dan niet georganiseerd) ook in gesprek met de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland om de situatie te verbeteren. Tijdens de wijkraadavond willen we daarover met elkaar in gesprek gaan. Wij willen als wijkraad van u weten wat uw ervaringen zijn met de verkeersveiligheid rondom basisscholen. Als adviseur van het gemeente bestuur zijn wij daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in de samenwerking met de gemeente. Bijvoorbeeld met de gemeentelijk diensten zoals het wijkbureau, projectbureau en de afdeling verkeer. Onderwerpen waarover we die avond willen spreken zijn de verkeersveiligheid rondom de scholen. Wat is er nodig om de problem op te lossen. Wie moet daarbij wat doen en wat is de rol van de gemeente daarbij. Welke ervaringen zijn er met dit onderwerp en worden oplossingen die u aandraagt serieus genomen, wordt de verkeersveiligheid rondom scholen daadwerkelijk verbeterd? En wat kunnen we hiervan leren? Kunnen we ook voor de toekomst zorgen voor een verkeersveilige omgeving rondom nieuwe, nog te bouwen, basisscholen in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern? Graag nodigen wij u uit voor deze avond om uw ervaringen met ons te delen en mee te discussiëren over dit onderwerp.

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de avond door een korte presentatie te houden over het onderwerp en uw ervaringen, neem dan contact op met de wijkraad verkeer@wijkraadleidscherijn.nl of verkeer@wijkraadvleutendemeern.nl

De avond vindt plaats op dinsdag 17 november van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur en na afloop is gelegenheid tot napraten met een borrel. Locatie: Basisschool De Twaalfruiter Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten