Informatiemarkt ontwikkelingen Centrum De Meern

Op zaterdag 10 december organiseert de wijkraad Vleuten-De Meern, samen met de gemeente en betrokken partijen, een informatiemarkt over de ontwikkelingen in het centrum van De Meern.
Tijdens deze inloopochtend kunnen bewoners zich laten bijpraten over de ontwikkelingen in het gebied rondom de Meern.

De informatiemarkt is op zaterdag 10 december van 10.00 – 12.00 uur in De Marekerk op de Zandweg 126.

In 2012 werd met De Meern conferentie een nieuwe impuls gegeven aan de vastgelopen plannen voor de ontwikkeling van het centrum van De Meern en het Mereveldplein. Samen met bewoners is gewerkt aan haalbare plannen voor de toekomst. Er zijn zichtbare resultaten geboekt: de aanleg van een dorpstuin, de verbreedde Meernbrug, de sloop van Rhenomare en het nieuwe winkelcentrum op het Mereveldplein.
Een aantal ontwikkelingen zijn (nog) niet zichtbaar. Daarom heeft de Wijkraad Vleuten-De Meern verschillende betrokken (markt)partijen en projectleiders vanuit de gemeente gevraagd u te informeren over de laatste stand van zaken in de verschillende deelgebieden.

Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 10 december.
Aanmelden kan via secretariaat@wijkraadvleutendemeern.nl (is niet verplicht)