Er komt herrie in Haarzuilens!

Er komt herrie in Haarzuilens!

 

Het wordt steeds gekker.

Vlak voor de kerstdagen heeft de Wijkraad Vleuten-De Meern een brandbrief gestuurd aan de wethouders Geldof en Van Hooijdonk over hun grote zorg betreffende de rotonde Schoolstraat-Thematerweg. Al bijna twee jaar hamert de wijkraad er bij de gemeente op dat die rotonde moet zijn aangelegd voordat de eerste schop de grond in gaat voor Haarzicht. De projectontwikkelaar van deze nieuwbouwwijk (550 woningen en een groot schoolcomplex) heeft aangekondigd dat dit voorjaar begonnen wordt met het bouwrijp maken van de Haarzicht-percelen. Dat is over een kleine drie maanden!

 

De aanleg van de rotonde schijnt nu op zijn vroegst in oktober 2017 van start gaan. Tijdens die aanleg is het kruispunt Schoolstraat-Thematerweg gedurende minimaal 3-4 maanden voor alle autoverkeer afgesloten. Hoe de bewoners van de Schoolstraat en de Smalle Themaat dan hun huis kunnen bereiken, is nog ‘een onderwerp van studie’. En de inwoners van Haarzuilens kunnen gedurende die periode alleen via Kockengen hun dorp in en uit komen. Dat werkt bijvoorbeeld“fantastisch “ voor de Christmas Fair op het kasteel en voor de dagelijkse inkoop bij de winkeliers in Vleuten.

 

Dinsdag 14 februari ’17 had een afvaardiging van de wijkraad een afspraak met wethouder Van Hooijdonk over deze kwestie. (Zij had gereageerd op de ingezonden brandbrief om hier in januari op terug zou komen.) Deze afspraak was dus bijna zeven weken na de bovengenoemde brandbrief. Helaas had de wethouder gekozen voor andere prioriteiten en vaardigde zij haar ambtenaren af met “verkeer”in de portefeuille. Deze ambtenaren konden helaas geen enkele toezegging doen. Op de geuite bezorgdheid dat al het bouwverkeer bij gebrek aan kruising toch niet over de Brink, of de stilte wegen Joostenlaan en bochtdijk konden rijden, had men geen antwoord of alternatief. Eén van de aanwezige wijkraadsleden voorspelde dat beide opties zouden resulteren in wegblokkades en oproer bij bewoners van Haarzuilens en bij alle natuurgroeperingen.

 

Van wethouder Geldof ontving de wijkraad overigens geen enkele reactie op de brandbrief van december.

 

Wijkraden zijn in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan B&W en klankbord te zijn voor de bewoners van de wijk die zij vertegenwoordigen in de communicatie met B&W. Wij zullen het indienen van bezwaren dan ook stimuleren aan de bewoners van Haarzuilens en allen die last krijgen van gebrek aan doorgang door de afsluiting van de kruising / toegangsweg naar Haarzuilens en de A2.

 

Conclusie van Wijkraad Vleuten-De Meern: het dorp Haarzuilens dreigt de dupe te worden van ambtelijke traagheid, besluiteloosheid en gebrek aan overzicht.