WIJKRAADAVOND VEILIGHEID – RISICO’S – MILIEUASPECTEN BIJ CALAMITEITEN

Steeds meer bedrijvigheid in een voller wordend gebied. Bedrijventerreinen en woonwijken groeien meer en meer naar elkaar toe.

Uiteraard uitstekend voor de economie, maar wat als er zich een calamiteit voordoet. Hoe is het gesteld met de veiligheid voor omwonenden. Welke risico’s doen zich voor en wat heeft dat voor een invloed op de omgeving en het milieu.

De branden bij Autobedrijf Muntstad en Transportbedrijf Goes op bedrijventerrein Oudenrijn vorig jaar hadden een grote impact op de directie omgeving en haar bewoners. En ondanks alle veiligheidsmaatregelen bij BASF, blijft dit bedrijf een bron van zorg bij de omwonenden.

De Wijkraad van Vleuten–De Meern organiseert een informatieavond voor alle inwoners van De Meern en Vleuten en alle overige belangstellenden over veiligheid, risico’s en milieuaspecten in geval van calamiteiten.

Voor deze avond zijn vertegenwoordigers van voornoemde bedrijven ook uitgenodigd. De provincie wordt vertegenwoordigd door mevrouw Van de Lagemaat.  

De wijkraad nodigt u van harte uit bij deze informatieavond aanwezig te zijn.

Maandag, 26 juni in De Schalm, Oranjelaan 10 in De Meern van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.