Gespreksavond over wijkveiligheid en Rondleiding bij de regionale brandweer

Gespreksavond over wijkveiligheid en Rondleiding bij de regionale brandweer

Op 16 mei organiseren de wijkraden Leidsche Rijn (LR) en Vleuten-De Meern-Haarzuilens gezamenlijk een gespreksavond over veiligheid in de wijk. Deze avond vindt plaats in de brandweerkazerne van Leidsche Rijn. Centrale vragen tijdens de avond zijn: hoe veilig voelt u zich in uw wijk, waar kan de veiligheid verbeteren en hoe kunnen burgers, organisaties en gemeente de problemen aanpakken?

Verschillende vormen van veiligheid komen aan bod, met uitzondering van verkeersveiligheid. Naast het onderwerp veiligheid staan ook de wijkambities en de afsluiting van de stadsbaantunnel op de agenda. Vanaf 19 uur bent u welkom voor een rondleiding door de brandweerkazerne aan de Belcampostraat 10 in Utrecht (Leidsche Rijn). Om 20 uur start de gespreksavond en om 22 uur sluiten we de avond af en is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Rol van de wijkraad

De wijkraden zijn de oren en ogen in de wijk. Zij hebben de taak het college van Burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren. Voor het opstellen van deze adviezen hebben zij inbreng nodig vanuit de bewoners en organisaties uit de wijk. Daarom organiseren de wijkraden gespreksavonden en gaan wij met bewoners in gesprek over actuele onderwerpen die spelen in de wijk.

Programma van de avond:

19:00 uur Welkom in brandweerkazerne Leidsche Rijn Belcampostraat 10, 3544 NG, Utrecht
19:15 uur Start rondleiding door de brandweerkazerne
19:45 uur Inloop gespreksavond met koffie/thee
20:00 uur Welkom en inleiding door dhr. A. Overeem van de brandweer over brandpreventie en brandveiligheid in stadsdeel Leidsche Rijn
20:30 uur Veiligheid in de wijk, beleving en feiten door J. Baijens en J. Porton Gebiedsmanagers Veiligheid van Leidsche Rijn en Vleuten De Meern
21:00 uur Platform SamenMakenWeLeidscheRijn
21:30 uur De stadsbaantunnel en tijdelijke afsluiting
22:00 uur Afsluiting en mogelijkheid tot napraten met een drankje.
22:30 uur Brandweerkazerne sluit

 

Voor verdere informatie over de avond kunt u contact opnemen met Chris Douwes van wijkraad Leidsche Rijn (chdouwes@gmail.com) of Edward Maas van wijkraad Vleuten-De Meern-Haarzuilens (edward.maas@wijkraadvleutendemeern.nl). Voor algemene informatie over de wijkraden verwijzen wij u naar de websites www.wijkraadleidscherijn.nl en www.wijkraadvleutendemeern.nl.

Namens de Wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern-Haarzuilens,

Madelon Veerman,
(interim-)Voorzitter Wijkraad Leidsche Rijn

Hanneke Rouwers,
Voorzitter Wijkraad Vleuten-De Meern-Haarzuilens