Wijkplatform vervangt wijkraden

Wijkplatform

De snelle groei van Utrecht vraagt om veel investeringen in het leefklimaat en om een goed samenspel tussen Utrechters en de gemeente. Daarom wil de gemeente beter aansluiten bij wat er leeft in de wijken en de stem horen van meer verschillende Utrechters, ook de mensen die niet snel meepraten. Vanaf 1 januari 2020 komen er wijkplatforms in plaats van wijkraden. Inwoners, ondernemers en anderen zijn welkom om hieraan mee te doen.

Lees meer: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/uw-invloed/wijkplatform/