Advies wijkraad over verkeer de Meern

Vandaag heeft de wijkraad een ongevraagd advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Het advies gaat over de verkeersveiligheid op en rondom de geplande hoofdfietsroute op de Zandweg in de Meern. Zie ook paragraaf ‘adviezen’ onder hoofdstuk wijkraad.

20130701-01_WR advies Verkeersveilige herinrichting Zandweg