Gespreksavond over wijkveiligheid en Rondleiding bij de regionale brandweer

Gespreksavond over wijkveiligheid en Rondleiding bij de regionale brandweer

Op 16 mei organiseren de wijkraden Leidsche Rijn (LR) en Vleuten-De Meern-Haarzuilens gezamenlijk een gespreksavond over veiligheid in de wijk. Deze avond vindt plaats in de brandweerkazerne van Leidsche Rijn. Centrale vragen tijdens de avond zijn: hoe veilig voelt u zich in uw wijk, waar kan de veiligheid verbeteren en hoe kunnen burgers, organisaties en gemeente de problemen aanpakken?

Verschillende vormen van veiligheid komen aan bod, met uitzondering van verkeersveiligheid. Naast het onderwerp veiligheid staan ook de wijkambities en de afsluiting van de stadsbaantunnel op de agenda. Vanaf 19 uur bent u welkom voor een rondleiding door de brandweerkazerne aan de Belcampostraat 10 in Utrecht (Leidsche Rijn). Om 20 uur start de gespreksavond en om 22 uur sluiten we de avond af en is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Rol van de wijkraad

De wijkraden zijn de oren en ogen in de wijk. Zij hebben de taak het college van Burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren. Voor het opstellen van deze adviezen hebben zij inbreng nodig vanuit de bewoners en organisaties uit de wijk. Daarom organiseren de wijkraden gespreksavonden en gaan wij met bewoners in gesprek over actuele onderwerpen die spelen in de wijk.

Programma van de avond:

19:00 uur Welkom in brandweerkazerne Leidsche Rijn Belcampostraat 10, 3544 NG, Utrecht
19:15 uur Start rondleiding door de brandweerkazerne
19:45 uur Inloop gespreksavond met koffie/thee
20:00 uur Welkom en inleiding door dhr. A. Overeem van de brandweer over brandpreventie en brandveiligheid in stadsdeel Leidsche Rijn
20:30 uur Veiligheid in de wijk, beleving en feiten door J. Baijens en J. Porton Gebiedsmanagers Veiligheid van Leidsche Rijn en Vleuten De Meern
21:00 uur Platform SamenMakenWeLeidscheRijn
21:30 uur De stadsbaantunnel en tijdelijke afsluiting
22:00 uur Afsluiting en mogelijkheid tot napraten met een drankje.
22:30 uur Brandweerkazerne sluit

 

Voor verdere informatie over de avond kunt u contact opnemen met Chris Douwes van wijkraad Leidsche Rijn (chdouwes@gmail.com) of Edward Maas van wijkraad Vleuten-De Meern-Haarzuilens (edward.maas@wijkraadvleutendemeern.nl). Voor algemene informatie over de wijkraden verwijzen wij u naar de websites www.wijkraadleidscherijn.nl en www.wijkraadvleutendemeern.nl.

Namens de Wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern-Haarzuilens,

Madelon Veerman,
(interim-)Voorzitter Wijkraad Leidsche Rijn

Hanneke Rouwers,
Voorzitter Wijkraad Vleuten-De Meern-Haarzuilens

Bijgaand het verslag van de wijkraadpleging 2017

Regelmatig voert wijkraad Vleuten-De Meern een wijkraadpleging uit onder bewoners van hun wijk. Deze keer ligt de focus op het thema woonwensen en woonvoorzieningen voor de toekomst. In hoeverre sluiten het huidige woonaanbod en voorzieningen aan op de woonwensen en behoeften van bewoners? En hoe zit dat voor de toekomst?

Lees hier het verslag ( pdf bestand).

Rapportage wijkraadpleging Vleuten-De Meern 2017-2

7 maart Verkiezingsdebat Leidsche Rijn Vleuten de Meern Haarzuilens

Verkiezingsdebat Leidsche Rijn Vleuten de Meern Haarzuilens

21 maart zijn er in Utrecht gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen? Welke plannen hebben de politieke partijen in petto voor de inwoners van Leidsche Rijn Vleuten, De Meern en Haarzuilens? Voor een antwoord op die vraag komt u op woensdag 7 maart naar het Podium Hoge Woerd voor het grote verkiezingsdebat georganiseerd door de wijkraden van Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern-Haarzuilens.
De partijen die hebben aangegeven op 7 maart deel te nemen zijn: D’66, Groen Links, VVD, SP, PvdA, CDA, CU, Stadsbelang, PvdD, Student & Starter, alsmede DENK en Seniorenpartij Utrecht.
Het debat zal worden geleid door journalist en talkshowpresentator Cees Grimbergen. Hij zal aan de hand van actuele thema’s over de onderwerpen Onderwijs, Huisvesting, Klimaat, Verkeersveiligheid en (Burger)participatie de aspirant gemeenteraadsleden aan de tand gaan voelen. De avond zal dynamisch zijn en de partijen horen van te voren over welk onderwerp zij met elkaar in debat gaan. Maar ook bewoners kunnen deze avond hun vragen stellen aan de politici.

Hoe kijken zij naar de verkeersonveilige situaties in de wijk na het aanpassen van bijvoorbeeld de situatie rondom de busbaan bij winkelcentrum Vleuterweide?
Zijn er straks genoeg goede middelbare scholen voor alle hier opgroeiende kinderen?
Hoe denken de verschillende politieke partijen over windmolens in polder Rijnenburg?
Hoe houden we Leidsche Rijn betaalbaar voor iedereen?

Kortom een heleboel vragen die kiezers van Leidsche Rijn Vleuten de Meern en Haarzuilens hebben op het gebied van Onderwijs, Verkeersveiligheid, Wonen, Klimaat en Burgerparticipatie kunnen worden gesteld. Zo hopen de beide wijkraden inwoners te helpen bij het maken van hun keuze op 21 maart.

De avond wordt gehouden in Podium Hoge Woerd aan Hoge Woerdplein 1 in De Meern en is gratis toegankelijk.

19.15 uur: zaal open
20:00 uur: aanvang debat
22:00 uur: einde debat

Na afloop kunt u natuurlijk nog met partijen napraten in het Castellum Café.