Infrastructuur

Commissie Infrastructuur:

De commissie Infrastructuur zal zich richten op de andere pijnpunten, zoals:

– voorkomen sluipverkeer die de A2 of de A12 willen bereiken door de wijk heen;

– de verkeersstroom via de Europaweg Wilhelminalaan van en naar de A2 en/of A12;

– de situatie rondom winkelcentrum Vleuterweide;

– de situatie rondom de Weidewereld (scholen);

– veiligheid en begaanbaarheid fietsroutes scholieren.

Er zal steeds input vanuit de wijk worden gevraagd, via enquetes en openbare vergaderingen. Wat is volgens u een gevaarlijk, onlogisch of onduidelijk verkeersknooppunt? Mailt u tekst en/of een foto naar verkeer@wijkraadvleutendemeern.nl of kom het vertellen tijdens een wijkraad.

Het doel van de commissie is om regelmatig om tafel te zitten met de wethouder verkeer en aandacht en daadkracht te vragen voor de bovengenoemde punten.

 

Een willekeurig voorbeeld:

Dit kregen we toegestuurd door een bewoner uit Vleuterweide:

Wie zet dit hier neer?

Wie heeft bedacht dat het plaatsen van een paar enorme bloembakken bij de oversteekplaats bij winkelcentrum Vleuterweide een goed idee is, moet eerst ter plaatse gaan kijken voordat er iets wordt neergezet.

Dit levert een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie op !

De wijkraad heeft gelijk contact opgenomen met de gemeente.

Een dag later zijn de bloembakken verwijderd.