Overige thema’s

De wijkraad kan helaas niet alle thema’s oppakken die in onze grote
wijk spelen. We hebben deze vier thema’s prioriteit gegeven:

– De Meern
– Infrastructuur/verkeer
– Voorzieningen
– Jeugd en Veiligheid

Echter, we houden wel bij welke thema’s er nog meer spelen. Zodra er tijd en
gelegenheid is, zullen we ook die gaan oppakken.

Heb je een vraag die niet in een thema op onderstaande lijst past en ook niet in
onze vier prioriteiten? Stuur gerust een e-mail naar ons, dan beoordelen we
ook jouw vraag.

– BASF
– Trillingen door busverkeer
– Luchtverontreiniging
– Windmolens Lage Weide
– Verzakkingen tuinen nieuwbouw
– Bestemmingsplannen