Vergaderingen

Geplande vergaderingen

Zie voor details eerstvolgende vergadering de homepagina, elke vergadering wordt hierop aangekondigd.

Tijden: meestal van 20.00 tot 21.30 uur

Locatie: de wijkraad vergadert op verschillende locaties.
De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven. Belangstellenden op de publieke tribune mogen in principe van hun democratisch recht van inspreken gebruik maken, maar dan bij voorkeur bij het agendapunt ‘rondvraag’. Anderszins graag vooraf spreektijd en opgave van het onderwerp reserveren. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat.

Adviezen

De wijkraad Vleuten-De Meern adviseert het college van burgemeester en wethouders over allerhande onderwerpen in de wijk Vleuten-De Meern. Alle adviezen die de wijkraad tot nu toe heeft gegeven, zijn hier te vinden.