Verslag Wijkgesprek 26-09-2017

De voorzitter geeft uitleg wat het doel van de wijkraad is. De raad kan gevraagd- en ongevraagd advies geven aan B&W. De wijkraad informeert via deze gesprekken wat er speelt en kan deze verder indienen als adviezen.

De voorzitter doet hierbij een oproep voor nieuwe leden. Deze zijn van harte welkom om een bijdrage te leveren aan de wijkraad.

Deze avond is bedoeld te inventariseren welke verkeerspunten er in De Meern spelen. Over een ½ jaar wordt er wijkgesprek gehouden in Vleuten.

Opgemerkt wordt dat de opkomst laag is. Er is voldoende gepubliceerd op de eigen website, facebook, twitter. Advies vanuit de bewoners: publicatie in Leidsche Rijn nieuwsbrief.

Verkeerspunten die aan de orde komen

1. Paaltje fietspad Pr. Hendrikweg Vleuten

2. Kruispunt bij de Meernbrug

3. Auto’s op de stoep Het Weer

4. Fietsroute / parkeerplaatsen Zandweg

5. Meerndijk / Castellum

6. Vrachtverkeer bevoorrading Mereveldplein

7. Oversteek Vicuslaan

8. Slecht verlicht fietspad Heldammersingel – scholen

9. Haakse bocht in Milan Viscontilaan

Ad. 1. Paaltje fietspad Pr. Henrikweg Niet aan de orde geweest omdat dit verkeerspunt betrekking heeft op Vleuten.

Ad. 2. Kruispunt bij de Meernbrug Dit kruispunt wordt steeds onduidelijker voor auto – en fietsverkeer. Het fietspad is op het aan te leggen dorpsplein weggehaald. De auto’s en fietsers rijden strak langs elkaar heen. Op de Meerndijk wordt ter hoogte van de Oranjelaan te hard gereden. Aanpassingen aan het dorpsplein, de Meerndijk (beiden kanten fietspad) staan reeds gepland. Eerst afwachten wat dit gaat opleveren.

Ad. 3. Auto’s staan op de stoep in de wijk Het Weer Voor rolstoelgebruikers en moeders met wandelwagens lopen op de weg. Er is nog geen directe oplossing hiervoor. Handhaven heeft geen prioriteit bij de gemeente.

Ad.4. Fietsroute / parkeerplaatsen Zandweg Met begroeid parkeerplaatsen aan de Zandweg is het verschil tussen de reguliere parkeerplaatsen en de normale berm nauwelijks te onderscheiden. Geregeld wordt er door niet-bewoners in de berm geparkeerd.

Kruising Europaweg / Zandweg en fietspad tussen Zandweg 173 / 174 staan verkeersborden gedraaid en dus niet goed opvallen. Regelmatig rijden automobilisten tegen het verkeer in terwijl deze weg een eenrichtingsweg is. Mogelijke oplossing: verkeersborden weer rechtzetten, handhaven van verkeersverbod (heeft geen prioriteit bij de gemeente).

Recentelijk onveilige situatie: In de vroege ochtend heeft een grote kantenmaaier de berm van de Zandweg gemaaid. Op een tijdstip waarbij veel autoverkeer over de Zandweg rijdt en ook jonge / schoolgaande kinderen fietsen. Door deze kantenmaaier konden de auto’s en fietsers niet doorrijden of maakten gebruik van de stoep.

Mogelijke oplossing: bespreken met de gemeente dat het kantmaaien niet meer ’s ochtends vroeg voor 09.00 uur gebeurt.

Autoverkeer rond Domino Pizza parkeer veelvuldig op de stoepen en op straat. De fietsstraat (Zandweg) heeft hiervoor niet voldoende ruimte en dit creëert onveilige situaties. Hierover in gesprek gaan met de gemeente.

Ad.5 Meerndijk / Castellum Bij de nieuwe inrichting is geen rekening gehouden met een aparte fietsstrook. De fietsers mogen aansluiten in de file of toch langs de auto’s proberen te gaan. Dit is geen prettige situatie.

Mogelijke oplossingen: 1. Ene kant autoverkeer en aan de andere kant ook autoverkeer dwz gescheiden van elkaar. 2. Inzetten verkeersregelaars 3. Verkeerslichten aanpassen 4. Versmalling maken om de snelheid eruit te halen.

Ad. 6. Vrachtverkeer bevoorrading Mereveldplein Bij de renovatie van het winkelcentrum Mereveldplein is gekozen voor de kortste route door de woonwijk waarbij de route langs de basisscholen vermeden wordt. Het blijkt dat het vrachtverkeer de afslag Laan van 194 / Mereveldlaan / langs de basisscholen en sporthal neemt. Het verkeer neemt toe. De bewoners Mereveldlaan hebben in overleg met de supermarkten AH en Jumbo dit vrachtverkeer in de gaten te houden. Het probleem heeft niet tot verbetering geleid vanwege de wisseling onder de chauffeurs. Zwaar vrachtverkeer is een onwenselijke en gevaarlijke situatie met ook schoolgaande kinderen en hun ouders. Mogelijke oplossing: Een inrijverbod voor vrachtverkeer op de Mereveldlaan tussen nr. 65 en 105 en als een deel van Laan 1954.

Ad. 7. Oversteek Visuslaan Fietsverkeer van en naar de wijk De Woerd zou voorrang moeten krijgen van het autoverkeer op de Viscuslaan. Als automobilist verwacht geen voorrang te moeten verlenen. De voorrangsituatie wordt laat aangegeven zeker voor autoverkeer vanuit Parkwijk. De situatie hiervoor was veiliger. Mogelijke oplossing: verhoging van het wegdek / drempel met evt. stopbord.

Ad. 8. Slecht verlicht fietspad Heldammersingel – scholen In het donker wordt de afslag richting de scholen laat opgemerkt. Mogelijke oplossing: Het plaatsen van een lantaarnpaal dan wel een boom kappen.

Ad.9. Haakse bocht in Milan Viscontilaan Van beide kanten kun je niet door de bocht heenkijken. Pas wanneer je in de bocht rijdt, is er zicht op evt. tegenliggers. Oplossing: herinrichten van deze bocht. Plaatsen van een spiegel op een paal op de buitenbocht.

Conclusie: Het verzamelen van de verkeerspunten. Starten met een gesprek met de wijkregiseur en dan kan advies ingediend worden.

Sluiting

1 thought on “Verslag Wijkgesprek 26-09-2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *