Lid worden?

De wijkraad bestaat uit maximaal vijfentwintig leden. De samenstelling van de wijkraad doet zoveel mogelijk recht aan de bevolkingssamenstelling in de wijk en aan de geografische spreiding van de buurten. Hieronder lees je hoe je lid kunt worden van de wijkraad en waaraan je moet voldoen.

Voorwaarden voor lidmaatschap
Je moet minimaal zestien jaar oud zijn, je moet wonen of werken in Vleuten-De Meern en je moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben. Om belangenverstrengeling te voorkomen, mogen gemeenteraadsleden geen lid worden van een wijkraad. Ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente Utrecht mogen wel lid worden, maar alleen als de gemeente Utrecht heeft verklaard dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De wijkraad houdt bij het aannemen van nieuwe leden de gewenste samenstelling van de wijkraad in de gaten en informeert de wijkwethouder over nieuwe leden.

Aanmelden
Wil je ook lid worden van de wijkraad? Stuur een mail naar ons secretariaat dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.