Over de wijkraad

Wie zijn we?

Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk. Alle tien de wijken van Utrecht hebben een wijkraad. De leden van de wijkraad zijn vrijwilligers: bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties die hart hebben voor hun wijk.

Wijkraad Vleuten-De Meern is de raad van wijk 10, één van de grootste wijken van Utrecht, met 43.000 inwoners. Op 7 januari 2013 werd de wijkraad officieel geïnstalleerd.
De wijkraad bestaat uit:
Hanneke Rouwers (Voorzitter),
Stephan de Wilde (secretaris en Vice Voorzitter),
Janneke Kieft-van Wingerde (bestuurslid),
Edward Maas (lid),
Laurens Teuben (lid),
Marie-Louise Span-Lammers (lid),
Fons Schut (lid),
Stephen van Aken (lid).
Onze contactgegevens vind je hier.

Wat doen we?

De Wijkraad Vleuten-De Meern mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over zaken die spelen in de wijk. Het is de bedoeling dat de wijkraad zich op de hoogte stelt van de (soms diverse) meningen binnen de wijk.Hoe?

  • Samen (met bewonersverenigingen, georganiseerde wijkbewoners en anderen);
  • Contact (luisteren naar inwoners, doorgeven informatie, liefst live contact);
  • Geen dubbel werk (als er al een organisatie is wordt dat niet overgedaan, wel met elkaar verbonden);
  • Elk jaar duidelijke prioriteiten, het goede doen en dat vervolgens goed doen.

De prioriteiten van de wijkraad zijn:

  1. Centrum De Meern (breed)
  2. Verkeer en Infrastructuur integraal
  3. Voorzieningen
  4. Jeugd & Veiligheid

Meer over deze vier thema’s lees je hier.

Het is zaak dat de wijkraad zich niet laat verleiden zich te mengen in specifieke situaties, bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of specifieke commerciële acties. We kunnen wel altijd doorverwijzen en letten op hoe er met bewoners wordt omgegaan. Als dat een groter thema wordt kan het op de lijst met onderwerpen komen. De wijkraad heeft vooral waarde als het om onderwerpen gaat die meer deelwijken of buurten betreffen.

Advies geven

De wijkraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over allerhande onderwerpen in de wijk Vleuten-De Meern. De adviezen de wijkraad tot nu toe heeft gegeven en de reacties van het college hierop, vind je hier.

Lid worden?

Heb je ook interesse om deel uit te maken van Wijkraad Vleuten-De Meern?
Meer informatie en een aanmeldingsformulier vind je hier.